LEVERINGSVOORWAARDEN

  1. De afgegeven prijzen zijn vrijblijvend. Tussentijdse prijswijzigingen zijn voorbehouden.

  2. Alle wijnen worden verkocht "zo lang de voorraad strekt". Eventueel kan in overleg een ander jaar worden geleverd.

  3. Voor particuliere leveringen in Bussum zijn de bezorgkosten 2,50 en voor de overige delen van het Gooi 5,00. Buiten het Gooi worden verzendkosten berekend in overleg met de opdrachtgever.
     

  4. Alle vermeldde prijzen zijn exclusief 19 % BTW, tenzij anders vermeld. Hiermede vervallen onze vorige noteringen.

  5. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

  6. Verkochte goederen worden eerst uw eigendom na volledige betaling.

  7. Voor niet geoffreerde wijnen kan op verzoek een offerte uitgebracht worden.

  8. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten tengevolge van niet tijdige betaling, komen ten laste van de in gebreke zijnde inkoper. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de faktuurwaarde verhoogd met BTW, met een minimum van 150,- per transactie.