Cursusvoorwaarden

Bij de inschrijving voor deelname aan een cursus van wijnhandel Invivé gelden de onderstaande voorwaarden:

    Deelname aan de cursus is definitief bij inschrijving via de website, e-mail of schriftelijke inschrijving.

  • Het verschuldigde bedrag dient uiterlijk twee (2) weken vòòr aanvang van de cursus op 32.99.35.984 (bank) of 7871314 (postgiro) ten name van wijnhandel Invivé te Bussum onder vermelding van <cursustype>  te zijn bijgeschreven.
  • De volgende cursustypes zijn mogelijk: Basiscursus, Wijncertificaat of Wijn & Spijs.
  • Bij annulering van de inschrijving voor de cursus, wordt het overgemaakte bedrag teruggestort indien de annulering uiterlijk 4 weken voor de cursusdatum schriftelijk is ontvangen door wijnhandel Invivé.
  • Bij annulering wordt in ieder geval € 15,- administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen twee weken tot 1 week voor datum van de cursus wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen één week voor datum van de cursus wordt het volledige bedrag in rekening gebracht en vindt derhalve geen restitutie plaats.
  • Mocht de cursus wegens ziekte van de docent of door ernstige zaken onverhoopt niet door kunnen gaan,dan wordt de cursist in de gelegenheid gesteld de cursus op een ander tijdstip in te halen.
  • De cursist wordt bij ziekte of bij ernstige zaken in de gelegenheid gesteld de cursus of een deel van de cursus op een ander tijdstip in te halen na overleg met de docent.
  • U gaat akkoord met de bovenvermelde voorwaarden bij inschrijving.